gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol - rydym eisiau eich barn

Safonau Adeiladu a chydymffurfiaeth

Mae'r Gofynion Ansawdd Datblygu yn safon gan Lywodraeth Cymru ar gyfer cartrefi newydd a chartrefi wedi'u hadnewyddu sy'n eiddo i Awdurdodau Lleol a Chymdeithasau Tai

Fel rhan o Ganllawiau Dylunio Adeiladau Newydd Cyngor Sir Powys, ystyrir defnyddio'r safonau canlynol, ar gyfer cartrefi fforddiadwy, a rentir yn gymdeithasol gan y Cyngor.

Mae Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) yn bolisi a ddeddfwyd gan Lywodraeth Cymru, sy'n gosod safon ofynnol ar gyfer ansawdd y stoc tai sy'n eiddo i Awdurdodau Lleol a Chymdeithasau Tai. Y dyddiad cau ar gyfer cyrraedd SATC oedd diwedd Rhagfyr 2020