Toglo gwelededd dewislen symudol

Maethu preifat - Beth sy'n digwydd nesaf?

Private fostering what happens next

Mae'n rhaid bod y gwasanaethau cymdeithasol yn fodlon bod y trefniadau er budd gorau'r plentyn.

Nid yw hyn yn golygu bod yn rhaid iddynt fod yn berffaith, ond byddant yn atal lleoliad os byddant yn ystyried nad yw'r trefniant er lles y plentyn. Byddai hyn yn cael ei drafod gyda chi a rhieni'r plentyn.

Felly.....

  • Ydych chi'n Ofalwr Maeth Preifat?
  • Ydych chi'n rhiant i blentyn sy'n cael ei ofalu amdano gan Ofalwr Maeth Preifat?
  • Ydych chi'n derbyn gofal gan Ofalwr Maeth Preifat?
  • Ydych chi'n ymwybodol o drefniant Maethu Preifat?

Os ateboch chi 'yn gadarnhaol' i unrhyw un o'r cwestiynau hyn, cysylltwch â Thîm Drws Ffrynt Gwasanaethau Plant Powys drwy -