gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gronfa Talent Prentisiaethau

Apprenticeship Talent Pool

Beth am fod yn rhan o'r gronfa brentisiaethau! 

Os hoffech chi fod yn rhan o'r gronfa talent prentisiaethau a bod modd i'r cyngor gysylltu â chi'n uniongyrchol os bydd addas yn codi, llenwch y ffurflen gais.

Gronfa Talent Prentisiaethau Ffurflen gais cronfa talent prentisiaethau

I weld a oes yna unrhyw gyfleoedd cyfredol ar gyfer prentisiaethau yng Nghyngor Sir Powys, ewch I'n Swyddi Gwag a chwiliwch dan prentisiaeth. 

Yn y fideo hwn mae Jess yn sôn am ei rôl a'i thaith brentisiaeth gyda Chyngor Sir Powys, 'Dyma'r peth gorau dwi erioed wedi'i wneud!'

Jess Watson, Prentis - Datblygu'r Gweithle a'r Sefydliad