Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Prentisiaethau Powys

Powys Apprenticeships

Mae prentisiaeth yn debyg i swydd arferol, heblaw y bydd gofyn i chi weithio tuag at gymhwyster achrededig sy'n gysylltiedig â'ch rôl, a fydd yn cael ei ddarparu gan ddarparwr hyfforddiant a gymeradwyir gan Lywodraeth Cymru.

Eleni, llwyddodd Cyngor Sir Powys i recriwtio prentisiaid i rolau o fewn Peirianneg, Dylunio Eiddo, TG, Gofal Plant a Chynorthwywyr Addysgu ymhlith eraill.

Dylai prentisiaethau arwain at swyddi parhaol oni nodir yn wahanol.

Gwneud cais i ymuno â'r Gronfa Talent Prentisiaethau Ffurflen gais cronfa talent prentisiaethau