gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Dim gwasanaeth mapiau ar y wefan 21ain Mawrth

Gwahodd gweithwyr cymdeithasol i ddigwyddiadau recriwtio Powys

Recruitment

06 Mawrth 2023

Recruitment
Os ydych chi'n chwilio am gyfle newydd ym maes gwaith cymdeithasol, mae cyfleoedd gwych ar gael gyda Chyngor Sir Powys.

Mae gwahoddiad i weithwyr cymdeithasol ddod i ddigwyddiadau recriwtio i ddysgu rhagor am y cyfleoedd swyddi sydd ar gael yn y gwasanaethau plant ac oedolion.

Mae buddion gwych yn gysylltiedig â gweithio i Gyngor Sir Powys, megis llwythi achos rheoladwy, trefniadau gweithio hyblyg, cymorth busnes dynodedig, pecyn adleoli o hyd at £8,000, a thaliad atodol ar sail y farchnad ar gyfer rhai swyddi penodol.

Dewch i ddysgu mwy mewn un o'r digwyddiadau recriwtio, rhwng 4pm - 7pm yn: 

The Holiday Inn, Yr Amwythig ar ddydd Mawrth 21ain Mawrth (SY2 6LG)
Lion Quays, Croesoswallt ar ddydd Llun 27ain Mawrth (SY11 3EN)
Gwesty'r Bear, Crughywel ar ddydd Mawrth 28ain Mawrth (NP8 1BW)
Nant Ddu Lodge, Cwm Taf, ar ddydd Mercher 29ain Mawrth (CF48 2HY)

Bydd yn gyfle delfrydol i gwrdd â'n staff cyfeillgar a chael mwy o fanylion am y swyddi sydd ar gael ym maes gwaith cymdeithasol gyda'r timau gofal a chymorth, asesu, gofal trwodd 0 -14, iechyd meddwl a rhyddhau cleifion o'r ysbyty.  

Dywed y Cynghorydd Sian Cox, Aelod y Cabinet ar gyfer Powys Ofalgar: Os ydych chi'n credu yng ngrym gwaith cymdeithasol i newid pethau er gwell, siaradwch â ni. Rydyn ni'n arloesol, yn gydweithredol a gyda ffocws ac yn credu y dylai pobl dderbyn cymorth i fyw'r bywyd y maen nhw eisiau byw, ymhle y maen nhw eisiau ei fyw, gyda'r bobl y maen nhw eisiau byw.  Byddwch yn derbyn y cymorth angenrheidiol i wneud eich dewis swydd, ynghyd â goruchwyliaeth reolaidd, ar y cyd â chyfleoedd hyfforddi a datblygu rhagorol.

Ychwanega'r Cynghorydd Susan McNicholas, Aelod y Cabinet ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol: Mae Powys yn lle gwych i weithio; sir wledig yw gyda threfi marchnad bywiog. Cynigir cyfleoedd gweithio hyblyg, felly byddwch yn gallu gweithio o leoliad sy'n addas ichi a'ch anghenion busnes. Gall hyn olygu gweithio o gartref, ein swyddfeydd neu adeiladau cymunedol yn agos at eich cartref. Felly os oes gennych ddiddordeb mewn swydd newydd ym maes gwaith cymdeithasol, edrychwn ymlaen at eich gweld mewn un o'r digwyddiadau a chlywed mwy ynghylch pam mae'n lle gwych i weithio.

Dewch â'ch CV gyda chi a gallwn eich paru gyda'r swyddi sydd ar gael ar hyn o bryd a rhai'r dyfodol.

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiadau, ewch i https://cy.powys.gov.uk/DigwyddiadRecriwtioPowys neu cymerwch gip ar ein swyddi gwag yma: https://cy.powys.gov.uk/swyddi