gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Dim gwasanaeth mapiau ar y wefan 21ain Mawrth

Sut mae'ch treth gyngor yn cael ei gwario 2022-23

Dadansoddiad o Wariant Treth y Cyngor 2021 - 2022

Mae £100 y mis yn edrych fel hyn...

 • Ysgolion - £35.81
 • ar ofal cymdeithasol - £34.84
 • Ffyrdd, trafnidiaeth ac ailgylchu - £12.08
 • Costau corfforaethol ((Mae'r cynllun gostyngiad treth y cyngor yn talu am ran o fil Treth y Cyngor ar ran yr aelwydydd hynny sydd ar incwm isel) gan gynnwys cynllun lleihau treth y cyngor, ardollau, archwilio allanol, costau benthyca) - £5.90
 • Eiddo, cynllunio a gwarchod y cyhoedd - £2.88
 • Gwasanaethau Ariannon - £2.13
 • Tai a datblygu cymunedol (gan gwasanaethau hamdden, llyfrgelloedd a chefn gwlad) - £2.06
 • Gwaanaethau Digidol - £1.45
 • Gwasanaethau cyfreithiol a democrataidd - £1.10
 • Drawsnewid a chyfathrebu - 60c
 • Ar y gweithlu a datblygu'r sefydliad - 73c
 • Ar adfywio - 37c

Y gost o fenthyca a ddefnyddir i ariannu'r rhaglen gyfalaf ar gyfer pethau fel adeiladu ysgolion newydd, tai cyngor a seilwaith priffyrdd.