gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Dim gwasanaeth mapiau ar y wefan 21ain Mawrth

Sut mae'ch treth gyngor yn cael ei gwario 2023-24

Sut rydym yn gwario eich treth y cyngor 2023

Mae £100 y mis yn edrych fel hyn...

 • Ysgolion - £34
 • ar ofal cymdeithasol - £35
 • Ffyrdd, trafnidiaeth ac ailgylchu - £12
 • Costau corfforaethol ((Mae'r cynllun gostyngiad treth y cyngor yn talu am ran o fil Treth y Cyngor ar ran yr aelwydydd hynny sydd ar incwm isel) gan gynnwys cynllun lleihau treth y cyngor, ardollau, archwilio allanol, costau benthyca) - £7
 • Eiddo, cynllunio a gwarchod y cyhoedd - £2
 • Gwasanaethau Ariannon - £2
 • Tai a datblygu cymunedol (gan gwasanaethau hamdden, llyfrgelloedd a chefn gwlad) - £3
 • Economi a Gwasanaethau Digidol - £2
 • Gwasanaethau cyfreithiol a democrataidd - £1
 • Drawsnewid a chyfathrebu - £1
 • Ar y gweithlu a datblygu'r sefydliad - £1

Y gost o fenthyca a ddefnyddir i ariannu'r rhaglen gyfalaf ar gyfer pethau fel adeiladu ysgolion newydd, tai cyngor a seilwaith priffyrdd.