gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Dim gwasanaeth mapiau ar y wefan 21ain Mawrth

Cefnogi ein gofalwyr

Hyfforddiant a chefnogaeth

Rydym yn sicrhau bod ein gofalwyr yn derbyn hyfforddiant a chefnogaeth yr holl ffordd drwy eu cyfnod gyda Cysylltu Bywydau.  

Rydym mewn cysylltiad rheolaidd â Gofalwyr Cysylltu Bywydau i weld sut mae pethau'n mynd ac i'w cefnogi.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Gweithwyr Cymdeithasol ac yn dweud wrthynt am sut mae pethau'n mynd ac yn eu gwahodd i adolygiadau.

Bydd gofalwyr Cysylltu Bywydau Powys hefyd yn dod yn aelodau o gymuned Shared Lives Plus, lle gallant gael cyngor, adnoddau, hyfforddiant a rhwydwaith o ofalwyr eraill.

 

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau