gwelededd ddewislen symudol Toggle

Cyhoeddi pecyn tendro ar gyfer datblygiad tai cyngor

Image of artist's impression of proposed housing development at the former Robert Owen House site in Newtown

27 Ebrill 2023

Image of artist's impression of proposed housing development at the former Robert Owen House site in Newtown
Mae pecyn tendro i adeiladu 32 o fflatiau un ystafell wely yng Ngogledd Powys wedi cael ei gyhoeddi bellach, dywed y cyngor sir.

Mae Tîm Tai Fforddiadwy Cyngor Sir Powys am benodi prif gontractwr i adeiladu'r tai ynni effeithlon ar safle hen Dŷ Robert Owen yn y Drenewydd.

Y cyngor fydd yn berchen ar y tai newydd ac yn eu rheoli, a byddant yn cael eu dyrannu i ymgeiswyr sydd ar Gofrestr Tai Cyffredin Powys.

Dywedodd y Cynghorydd Matthew Dorrance, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar gyfer Powys Decach: "Un o flaenoriaethau'r Cabinet yw mynd i'r afael â'r argyfwng tai yn y sir a dim ond drwy adeiladu tai cyngor o ansawdd uchel y gellir cyflawni hyn.

"Er mwyn cyflawni hyn, rydym wedi cymeradwyo cynllun uchelgeisiol i adeiladu mwy na 310 o gartrefi cyngor newydd fel rhan o becyn buddsoddi sy'n werth bron i £79m.

"Nid yn unig yw'r datblygiad hwn yn y Drenewydd yn rhan o'n cynlluniau adeiladu tai uchelgeisiol, ond y mae hefyd yn brosiect pwysig i'r cyngor os yw am fynd i'r afael â'r argyfwng tai.

"Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous a fydd yn diwallu anghenion y gymuned leol a bydd y contractwr llwyddiannus yn ein helpu ni i wireddu un o'n blaenoriaethu pwysig."