Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

I bwy allwn ni roi cymorth.

Who do we support

Mae tîm Anableddau Powys yn gweithio ag amrywiaeth o breswylwyr sydd ag anghenion gwahanol mewn perthynas â'u hanabledd.

Rydym ni'n gweithio â phobl 18+ oed a'u gofalwyr, sydd ag angen gofal a chymorth yn sgil cyflwr anabledd / analluogi a allai hefyd gynnwys unrhyw un o'r canlynol:

  • Anabledd Dysgu
  • Cyflwr niwroddatblygiadol
  • Camddefnyddio sylweddau
  • Anghenion anabledd ac iechyd meddwl sy'n cydfodoli
  • Ffordd o fyw anhrefnus / ymddygiad risg uchel
  • Agored i niwed yn sgil rhesymau eraill

Wrth weithio ochr yn ochr â'n cydweithwyr Gwasanaethau Plant rydym ni hefyd yn rhoi cymorth i bobl ifanc ag anableddau o 14 oed wrth iddynt ddynesu at fod yn oedolion.