Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Ein meysydd gwasanaeth

Service areas

Dyma restr o'n gwasanaethau y gallech chi fod yn rhan ohonyn nhw... 

 • Gofal Cymdeithasol Oedolion  
 • Arlwyo a Glanhau 
 • Gwasanaethau Plant 
 • Gwasanaethau Cwsmer 
 • Yr Amgylchedd 
 • Cyllid 
 • Priffyrdd, Trafnidiaeth ac Ailgylchu 
 • Tai 
 • Adnoddau Dynol 
 • Technoleg Gwybodaeth (TG) 
 • Cyfreithiol 
 • Llyfrgelloedd ac Amgueddfeydd 
 • Cynllunio ac Eiddo 
 • Diogelu'r Cyhoedd 
 • Adfywio 
 • Addysg  
 • Trawsnewid a Chyfathrebu 
 • Y Gwasanaeth Ieuenctid