Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Ein staff

Our Staff

Dyma sylwadau rhai o'n staff ar weithio i Gyngor Sir Powys   

'Mae fy rheolwr yn gefnogol, ac mae'r cynllun prydlesu car a'r gwobrwyon i staff yn wych'. 

'Mae'r patrwm gweithio hyblyg yn addas iawn i fywyd y teulu a'm cyfrifoldebau gofal'  

'Rwyf yn helpu trigolion Powys i dderbyn gwasanaethau haeddiannol'  

'Cyflog a buddion da, gan gynnwys pensiwn, cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, hyfforddiant a chyfleoedd am ddyrchafiad rhagorol'