gwelededd ddewislen symudol Toggle

Cynghorydd yn cael caniatâd i fod yn absennol

Image of Cllr Cllr Anita Cartwright

22 Mai 2023

Image of Cllr Cllr Anita Cartwright
Mae Cyngor Sir Powys wedi cadarnhau fod Cynghorydd Sir o dde Powys wedi derbyn caniatâd i fod yn absennol tan ddiwedd mis Awst.

Yn ei gyfarfod ar ddydd Iau 18 Mai, 2023, rhoddodd y Cyngor Sir ganiatâd i'r Cyng. Anita Cartwright fod yn absennol oherwydd rhesymau personol am gyfnod hyd at ddydd Iau, 31 Awst, 2023.

Mae'r Cyng. Cartwright yn cynrychioli ward Talybont-ar-Wysg.

Rhwng 18 Mai a 31 Awst, bydd yr aelodau canlynol yn gweithredu ar ran y Cyng. Cartwright:

Materion y ward yn unig (ar wahân i unrhyw faterion sy'n ymwneud â Fferm Gilestone, Talybont):

Ar gyfer materion sy'n ymwneud â Fferm Gilestone, Talybont yn unig: