Toglo gwelededd dewislen symudol

Mae Freedom Leisure ym Mhowys yn cefnogi ymgyrch Wythnos Genedlaethol Atal Boddi

Drowning prevention week

12 Mehefin 2023

Drowning prevention week
Mae Freedom Leisure ym Mhowys sy'n rhedeg safleoedd fel The Flash, Maldwyn, Bro Ddyfi, Aberhonddu a Rhaeadr yn annog rhieni i wneud yn siŵr bod eu plant yn gwybod sut i gadw'n ddiogel a mwynhau'r dŵr yr haf hwn.

Gyda llawer ohonom yn dewis gwyliau gartref unwaith eto eleni, mae Cymdeithas Frenhinol Achub Bywyd y DU (RLSS UK), yn ofni y bydd teuluoedd yn heidio i draethau a lleoliadau dŵr mewndirol yr haf hwn, heb ystyried y peryglon posibl, gan roi eu hunain ac eraill mewn perygl. Neu i'r rhai ohonom a fydd yn mentro dramor ar gyfer ein gwyliau haf, efallai y byddant yn defnyddio pyllau heb achubwyr bywyd ac felly mewn perygl os nad oes ganddynt y sgiliau diogelwch dŵr angenrheidiol.

Mae ffigurau'n dangos bod tua 25 y cant o ddisgyblion cynradd yn gadael yr ysgol yn methu â nofio, ac mae arbenigwyr yn ofni, o ganlyniad i'r pandemig, bod llawer o bobl ifanc heb y gallu i nofio neu hunan-achub.

Mae Freedom Leisure ym Mhowys yn cefnogi ymgyrch Wythnos Genedlaethol Atal Boddi RLSS UK, a gynhelir eleni rhwng 17-24 Mehefin 2023.  Gallwch gael mwy o wybodaeth am eu rhaglen dysgu nofio trwy alw heibio i'r ganolfan neu gyrchu https://bit.ly/3OXspHe

Nod Wythnos Atal Boddi yw rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth i bawb ledled y DU ac Iwerddon i wneud y penderfyniadau cywir am ddiogelwch dŵr. Mae dros 300 o bobl yn boddi'n ddamweiniol yn y DU ac Iwerddon bob blwyddyn ac mae llawer mwy yn dioddef anaf, sydd weithiau'n newid bywyd, pan fyddant yn goroesi boddi. 

Dywedodd Richard Milne, Rheolwr Ardal Freedom Leisure ar gyfer Gogledd Cymru: "Rydym yn falch bod gennym ran i sicrhau bod ein teuluoedd yn cael haf diogel. Rydym yn cydnabod pa mor hanfodol bwysig yw hi i blant wybod sut i aros yn ddiogel ger dŵr, ac yn annog rhieni i gael mynediad i adnoddau diogelwch dŵr rhad ac am ddim RLSS UK ar wefan yr elusen. Rydym eisiau i blant fwynhau'r holl hwyl a buddion o fod yn y dŵr ac o'i gwmpas ond yn cael eu haddysgu ynghylch sut i wneud hynny'n ddiogel."  

Dywedodd Cyfarwyddwr Elusen Cymdeithas Frenhinol Achub Bywyd y DU, Lee Heard: "Dylai dyfrffyrdd hardd y DU fod yn lleoedd lle mae pawb yn teimlo'n gartrefol, ac yn gallu cael pleser o'u hamgylchoedd, beth bynnag y bo eu hoedran, beth bynnag y bo lefel eu gweithgaredd. Ond rydym yn annog pobl i addysgu eu hunain ac eraill ynghylch sut i fwynhau dŵr yn ddiogel, ac atal diwrnod allan llawn hwyl sy'n dod i ben mewn trasiedi. 

"Mae ymgyrch Wythnos Atal Boddi yn hollbwysig eleni. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae pobl ifanc wedi colli allan ar y cyfle hanfodol i nofio, gan adael bwlch dramatig mewn addysg nofio yn yr ysgol a diogelwch dŵr.  "Mae RLSS UK yn credu, trwy addysg a hyfforddiant hygyrch am ddim, y gall pawb fwynhau dŵr yn ddiogel. Rydym yn annog cynifer o rieni â phosibl i gymryd rhan yn yr ymgyrch, defnyddio ein hadnoddau ar-lein rhad ac am ddim, a rhoi'r sgiliau i'w plant fwynhau oes o hwyl yn y dŵr." Ewch i www.rlss.org.uk i gael mynediad i adnoddau diogelwch dŵr rhad ac am ddim yr elusen.