Toglo gwelededd dewislen symudol

Powys yn diolch i'r Lluoedd Arfog

Pictured with the Armed Forces Day Flag is (from left to right) Cllr Matthew Dorrance, Deputy Leader and Armed Forces Champion; and Cllr James Gibson-Watt, Leader; and Jack Straw, Interim Chief Executive.

20 Mehefin 2023

Pictured with the Armed Forces Day Flag is (from left to right) Cllr Matthew Dorrance, Deputy Leader and Armed Forces Champion; and Cllr James Gibson-Watt, Leader; and Jack Straw, Interim Chief Executive.
Cyn Diwrnod y Lluoedd Arfog ddydd Sadwrn, 24 Mehefin, mynegodd Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Matthew Dorrance, ei ddiolch i filwyr y genedl.

Mae Diwrnod y Lluoedd Arfog yn gyfle i bawb ddangos eu cefnogaeth i'r dynion a'r merched sy'n rhan o gymuned y Lluoedd Arfog.

Bydd dathliadau Diwrnod y Lluoedd Arfog yn cychwyn ddydd Llun 19 Mehefin pan fydd baner Diwrnod y Lluoedd Arfog yn cael ei chodi ar adeiladau a thirnodau enwog ledled y wlad.

Dywedodd y Cynghorydd Dorrance, sydd hefyd yn Hyrwyddwr Lluoedd Arfog y Cyngor ac yn cadeirio Partneriaeth Ranbarthol Cyfamod Lluoedd Arfog Powys: "Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn ar Ddiwrnod y Lluoedd Arfog i gydnabod a diolch yn ddiffuant a rhoi chefnogaeth i Luoedd Arfog Prydain.

"Rwy'n hynod falch o'n milwyr — eu gwasanaeth hwy yw'r gwasanaeth cyhoeddus yn y pen draw.

"Mae gan ein Lluoedd Arfog rôl hanfodol wrth amddiffyn ein cymunedau gartref a thramor. Roeddent wedi dangos proffesiynoldeb llwyr gyda'u cefnogaeth ym Mhowys yn ystod y pandemig ac maent yn parhau i fod â rhan hanfodol wrth amddiffyn y DU a'n cynghreiriaid NATO."