Toglo gwelededd dewislen symudol

Hen Neuadd y Farchnad, Llanidloes

Image of the Old Market Hall in Llanidloes

11 Gorffennaf 2023

Image of the Old Market Hall in Llanidloes
Mae'r cyngor sir wedi dweud y bydd gwaith i atgyweirio a chryfhau adeilad hanesyddol yng ngogledd Powys yn cael ei ohirio nes bod caniatâd adeilad rhestredig wedi'i sicrhau.

Mae Cyngor Sir Powys wedi bod yn goruchwylio gwaith atgyweirio ar adeilad yr Hen Neuadd Farchnad restredig Gradd I yn Llanidloes. Cwblhawyd cam cyntaf y gwaith yn gynharach eleni.

Roedd gwaith atgyweirio strwythurol pellach, a fydd yn cynnwys defnyddio technoleg newydd i gryfhau sefydlogrwydd yr adeilad, i fod i ddigwydd yn ystod misoedd yr haf.

Fodd bynnag, cyn i'r gwaith gael ei wneud, bydd y cyngor yn cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio rhestredig.

Dywedodd y Cynghorydd Jake Berriman, Aelod Cabinet ar gyfer Cysylltu Powys: "Rydym wedi dod o hyd i ffordd ymlaen i fynd i'r afael â'r gwaith atgyweirio strwythurol sydd ei angen yn yr Hen Neuadd Farchnad.  Mae rhai o'r rhain yn atgyweiriadau tebyg i debyg, ac mae gwaith atgyweirio eraill yn cynnwys technoleg newydd a fydd yn cryfhau sefydlogrwydd yr adeilad.

"Roedd y gwaith atgyweirio yn waith atgyweirio mewnol na fyddai wedi amharu ar ddefnyddwyr y ffordd ac roedd i fod i ddigwydd yn ystod misoedd yr haf.

"Fodd bynnag, o ystyried y lefel uchel o ddiddordeb yn yr adeilad rhestredig Gradd I, byddwn yn cyflwyno cais am Ganiatâd Adeilad Rhestredig. Bydd hyn yn sicrhau bod pob parti sydd â diddordeb yn cael cyfle i roi eu sylwadau ar y gwaith arfaethedig.

"Mae ceisiadau Caniatâd Adeilad Rhestredig yn gofyn am fanylion y gwaith arfaethedig ond hefyd hanes yr adeilad a'r eitemau hanesyddol / rhestredig yn yr adeilad.

"Byddwn yn sicrhau bod gan y cais hwn yr holl wybodaeth ofynnol gan y bydd ceisiadau am wybodaeth ychwanegol dim ond yn oedi'r broses.

"Unwaith y byddwn wedi cael Caniatâd Adeilad Rhestredig, byddwn yn symud ymlaen gyda'r gwaith atgyweirio i sicrhau bod yr adeilad eiconig hwn yn cael ei ddiogelu ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

"Yn y cyfamser, mae'r Hen Neuadd Farchnad yn dal i fod yn safle adeiladu felly bydd y ffens ddiogelwch yn parhau i fod yn ei le er diogelwch yr adeilad, ein contractwyr a'r cyhoedd."