Toglo gwelededd dewislen symudol

Cefnogi tyfwyr newydd ym Mhowys

Fruit and vegetables

28 Gorffennaf 2023

Fruit and vegetables
Roedd dyfodol ffermio ym Mhowys a'r cyfle i greu rhwydweithiau bwyd cynaliadwy ar yr agenda ar ddiwrnod olaf Sioe Frenhinol Cymru.

Defnyddiwyd y digwyddiad, a gynhaliwyd gan y cyngor sir yn ei adeilad Tŵr Brycheiniog, i drafod:

  • Manteision tyfu mwy o ffrwythau a llysiau i wasanaethu marchnadoedd lleol.
  • Gweithio ar draws sefydliadau i ddod â chyflenwad bwyd a'r galw amdano at ei gilydd.
  • Defnyddio ystâd ffermydd y cyngor i dreialu cynlluniau tyfu llysiau a dulliau ffermio sy'n gyfeillgar i natur.
  • Y rhwystrau i newydd-ddyfodiaid i ffermio a garddio marchnad.
  • Symleiddio'r broses gynllunio ar gyfer mentrau garddio marchnad newydd.

Cadeiriwyd y digwyddiad gan y Cynghorydd Jake Berriman, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar gyfer Cysylltu Powys, a dywedodd: "Fel rhan o'n hymrwymiad i adeiladu Powys cryfach, tecach a gwyrddach, hoffem weld mwy o'r bwyd rydym yn ei fwyta yn cael ei dyfu yma yn ein sir ein hunain.

"Rydym yn credu trwy gefnogi creu mentrau garddwriaethol newydd a sicrhau bod mwy o'n tir 'gorau a mwyaf amlbwrpas' ar gael i gynhyrchu ffrwythau a llysiau ffres, credwn fod gennym y potensial i greu swyddi, hybu incwm ffermydd, cryfhau gwytnwch cymunedau gwledig, lleihau ôl troed carbon ein sir a chreu mwy o fannau sy'n gyfeillgar i fyd natur. Mae hefyd yn debygol o fod yn dda i'n hiechyd hefyd, gan fod llawer ohonom yn bwyta gormod o fwyd wedi'i brosesu.

"Mae'r gwaith partneriaeth rydym yn cymryd rhan ynddo wedi'i gynllunio i brofi prawf y cysyniad a chyfrannu at y ddadl ehangach ar ddyfodol ffermio mwy cynaliadwy."

Y siaradwyr oedd Richard Edwards o Cultivate, Gary Mitchell, Social Farms and Gardens, Tony Davies o'r Rhwydwaith Ffermio sy'n Gyfeillgar i Natur, Duncan Fisher o Our Food 1200 a Holly Tomlinson o Gynghrair Gweithwyr Tir.