Toglo gwelededd dewislen symudol

Llyfrau i blant CA2

Teitl y Llyfr A Shelter for Sadness

Gwybodaeth am y llyfr Mae tristwch wedi dod i fyw gyda mi
ac rwyf yn adeiladu lloches iddo.
Rwy'n adeiladu lloches i'm tristwch
ac yn ei groesawu i mewn.

Mae bachgen bach yn creu lloches i'w dristwch, man diogel lle mae croeso i Dristwch, lle gall gyrlio'n fach, neu fod mor fawr ag y gall fod, lle gall fod yn swnllyd neu yn dawel, neu unrhyw beth yn y canol.

Awdur Anne Booth

ISBN-10 1787417212

ISBN-13 978-1787417212

Ystod oedran 5-11

 

Teitl y Llyfr Why Mum? A Small Child Dealing With A Big Problem

Gwybodaeth am y llyfr Llyfr lluniau i blant yn archwilio salwch difrifol rhiant trwy lygaid Matthew sy'n saith oed. Mae'n gweithio'n gronolegol trwy'r salwch ac yn delio â'r gwahanol deimladau a chwestiynau y mae'r plentyn yn eu profi wrth iddynt godi.

Awdur Catherine Thornton

ISBN-10 1853908916

ISBN-13 978-1853908910

Ystod oedran 6-11

I archebu unrhyw un o'r llyfrau o  un o lyfrgelloedd Powys, dilynwch y ddolen isod:

Powys Libraries (sirsidynix.net.uk)