Toglo gwelededd dewislen symudol

Llyfrau ar gyfer CA3 A CA4

Teitl y Llyfr Double Act

Gwybodaeth am y llyfr Mae Ruby a Garnet yn efeilliaid deg oed. Maen nhw'n union yr un fath, ac maen nhw'n gwneud POPETH gyda'i gilydd, yn enwedig ers i'w mam farw dair blynedd ynghynt - ond ni allen nhw fod yn fwy gwahanol. A phan mae popeth o gwmpas yr efeilliaid yn newid cymaint, ydy bod yn act ddwbl yn mynd i allu gweithio am byth?

Awdur Jacqueline Wilson

ISBN-10 9780440867593

ISBN-13 978-0440867593

Ystod oedran 9-13

 

Teitl y Llyfr Straight Talk About Death for Teenagers: How to Cope with Losing Someone you Love

Gwybodaeth am y llyfr Os ydych chi yn eich arddegau y mae eich ffrind neu berthynas wedi marw, ysgrifennwyd y llyfr hwn ar eich cyfer chi. Mae Earl A. Grollman, awdur y llyfr sydd wedi ennill gwobrau Living When a Loved One Has Died, yn esbonio beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n colli rhywun rydych chi'n ei garu.

Awdur Earl A. Grollman

ISBN-10 0807025011

ISBN-13 978-0807025017

Ystod oedran 12-17

 

Teitl y Llyfr You Just Don't Understand: Supporting Bereaved Teenagers

Gwybodaeth am y llyfr Un o ystod o lyfrynnau a gynlluniwyd i gynnig arweiniad i rieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol i gefnogi plentyn neu berson ifanc mewn profedigaeth.

Awdur Helen Mackinnon

ISBN-10 0955953952

ISBN-13 978-0955953958

Ystod oedran 12-17

I archebu unrhyw un o'r llyfrau o  un o lyfrgelloedd Powys, dilynwch y ddolen isod:

Powys Libraries (sirsidynix.net.uk)