Toglo gwelededd dewislen symudol

Adolygiad meysydd parcio Cyngor Sir Powys

Image of parked cars

12 Hydref 2023

Image of parked cars
Bydd adolygiad meysydd parcio Cyngor Sir Powys yn dechrau'n ddiweddarach y mis hwn a bwriedir i gyfarfod cyntaf y grŵp trawsbleidiol gael ei gynnal ddydd Iau 16 Hydref.

Ochr yn ochr ag aelodaeth wleidyddol gytbwys o gynghorwyr, bydd y grŵp adolygu hefyd yn cynnwys cynrychiolwyr o gynghorau tref a busnesau lleol ble y caiff meysydd parcio eu lleoli. Caiff yr adolygiad ei arwain gan ymgynghorydd diduedd ac annibynnol.                                                                                                                                                                                                                                      

Dywedodd y Cynghorydd Jackie Charlton, Aelod Cabinet ar gyfer Powys Wyrddach: "Mae'n hen bryd i'r adolygiad meysydd parcio trawsbleidiol hwn ddigwydd, ac rydym ni'n falch ein bod ni o'r diwedd wedi gallu rhoi pethau ar waith cyn gynted â phosibl.

"Yn ogystal â chostau parcio ceir, bydd yr adolygiad yn ystyried y ffordd orau o reoli holl feysydd parcio'r cyngor, faint o ymwelwyr sydd yng nghanol trefi, effeithiau a manteision cynlluniau teithio llesol lleol, yr adnoddau sydd ar gael, ac anghenion y cymunedau lleol.

"Yn dilyn trafodaethau mewn cyfarfodydd cyngor llawn ac mewn mannau eraill, rydym ni'n deall fod brys i'r adolygiad hwn fynd rhagddo a'r nod yw ceisio dod i gasgliad amdano'n fuan a chael yr adroddiad yn ôl erbyn diwedd Ionawr 2024."