Toglo gwelededd dewislen symudol

Achrediad DVSA i gerbydau Cyngor Sir Powys

Image of some of the council's fleet service staff

18 Hydref 2023

Image of some of the council's fleet service staff
Mae Cyngor Sir Powys bellach yn aelod achrededig o Gynllun Cydnabyddiaeth a Enillwyd DVSA.

Mae'r cynllun gwirfoddol, sy'n cael ei weinyddu gan Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (yr Asiantaeth) yn ffordd i weithredwyr cerbydau, fel gwasanaeth fflyd y cyngor, brofi bod y sefydliad yn bodloni safonau diogelwch gyrwyr a cherbydau. Fel aelod achrededig, mae gan y cyngor hen hanes o gydymffurfiaeth a chadw at ofynion rheoleiddiol wrth redeg fflyd o gerbydau a bydd yn rhannu gwybodaeth perfformiad yn rheolaidd gyda'r Asiantaeth.

Cyngor Sir Powys yw'r awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru, a dim ond y trydydd yn y DU, i gyflawni'r safonau gofynnol i gael ei dderbyn i Gynllun Cydnabyddiaeth a Enillwyd yr Asiantaeth.

Dywedodd y Cynghorydd Jackie Charlton, Aelod Cabinet ar gyfer Powys Wyrddach: "Mae'r nifer o gerbydau y mae ein fflyd yn eu rheoli a'u cynnal a chadw ledled y sir yn syfrdanol. Mae cael ein derbyn i gynllun yr Asiantaeth yn profi, er gwaetha'r prysurdeb, ein bod ni'n ymroddedig i sicrhau ein bod ni bob amser yn cynnal a chadw safon uchel o ddiogelwch i'r gyrrwr a'r cerbyd."

Ffoto, Chwith i'r Dde: John Forsey, Calais Perry, Y Cynghoryddr Jackie Charlton, Rachel Abbott, Shaun Matthews