Toglo gwelededd dewislen symudol

Lefel 2

level 2- Feedback

Tîm Golygu Cylchlythyr Tŷ Agored

Mae'r Cylchlythyr "Tŷ Agored" yn cael ei gynhyrchu a'i anfon at holl denantiaid Cyngor Sir Powys, Cynghorwyr Sir a Staff Tai ddwywaith y flwyddyn. Mae'n cynnwys gwybodaeth ac erthyglau a gynhyrchwyd gan staff a thenantiaid ar faterion o ddiddordeb. Mae'r Panel Craffu Tenantiaid yn cyfrannu at gynnwys y cylchlythyr.

Caru Lle Ry'ch Chi'n Byw

Mae'r Swyddogion Ymgysylltu â Phreswylwyr yn treulio amser allan ar ein stadau trwy gydol y flwyddyn. Maent yn trefnu digwyddiadau stad mewn partneriaeth ag adrannau eraill y Cyngor (e.e., sbwriel ac ailgylchu). Anogir cynrychiolwyr tenantiaid y Panel Craffu Tenantiaid i ymuno yn yr ymweliadau/digwyddiadau hyn.