Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am gwympiadau

Falls information

Cwympiadau yw ail achos pennaf anafiadau neu farwolaethau damweiniol ledled y byd

Bob blwyddyn yng Nghymru

 • Bydd 1 o bob 3 dros 65 yn cwympo.
 • Bydd 1 o bob 2 dros 80 yn cwympo.

Os ydych wedi cwympo unwaith, rydych ddwywaith yn fwy tebygol o gwympo eto, oni bai eich bod yn cymryd camau i leihau eich risg o gwympo!

Ffactorau Risg ar gyfer Cwympo

Mae llawer o resymau pam y gallech fod mewn perygl o gwympo.

 • Meddyginiaeth -
 • Haint
 • Esgidiau
 • Nerth
 • Offer
 • Poen
 • Amgylchedd
 • Synhwyrau
 • Gofal Traed
 • Maeth/ Hydradiad
 • Pwysedd gwaed
 • Gwybyddiaeth
 • Cydbwysedd

Mae sawl peth y gallwch chi ei wneud i osgoi cwympo a chynnal yr hyder a'r sicrwydd i barhau i fyw bywyd iach a hapus.