Toglo gwelededd dewislen symudol

Cadw'n Heini

Staying active

Mae problemau balans a/neu wendid cyhyrau hefyd yn achosi cwympiadau. Mae'n well aros mor actif â phosibl a gwella cryfder trwy ymarfer corff rheolaidd - gall hyd yn oed ychydig o symudiadau helpu.

Trwy adeiladu cryfder y cyhyrau yn y coesau, y breichiau, y cefn, yr ysgwyddau a'r frest, gallwch chi neu'ch perthynas oedrannus wella ystum, cydsymudiad a balans, gan leihau'r risg o gwympo.

Dyma ddolenni cymorth y gallech fod â diddordeb ynddynt: -

  • Cymorth a dosbarthiadau arbenigol ar gael trwy feddygon teulu trwy NERS
  • Efallai y bydd dosbarthiadau cryfder a balans ar gael yn eich ardal leol.
  • Mae Tai Chi yn ymarfer da ar gyfer cryfder a chydbwysedd i'r rhai nad ydynt yn fregus.
  • Mae rhywbeth yn well na dim.
  • Gwnewch rywbeth rydych chi'n ei fwynhau.
  • Canllawiau da gan NHS Choices, PDC, Age Cymru, gwefan Dewis Cymru

Cadw'n Egnïol Gartref - Ymarferion cryfder a balans ar gyfer oedolion hŷn.