Toglo gwelededd dewislen symudol

Siarad Am Gwympiadau

Talking about falls

Y risg fwyaf ar gyfer cwympo, yw'r ffaith eich bod eisoes wedi cwympo yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Os byddwch chi'n cwympo yn ystod eich gweithgareddau o ddydd i ddydd, mae'n bwysig darganfod PAM.

Dywedwch wrth rywun eich bod wedi cwympo a gallant eich cyfeirio at wasanaethau a all eich asesu i ddarganfod beth y gellir ei wneud i leihau'r risg o gwympo eto.

PEIDIWCH Â CHADW GWYMPIADAU YN GYFRINACH

Tanc Tanwydd Atal Cwympiadau-

Dolenni cymorth defnyddiol ar Atal Cwympiadau

Gofal a Thrwsio Powys

Age Cymru - Canllawiau Atal Cwympiadau

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys - Gwasanaeth Cwympiadau Cymunedol