Toglo gwelededd dewislen symudol

Gofalu am eich traed

Translation Required:

Looking after your feet

Gall gofalu am eich traed (gofal traed) a thrin problemau traed cyffredin - fel cornau, caledennau, bynions, ac ewinedd traed yn tyfu i'r byw - helpu i atal problemau sy'n eich gwneud yn simsan ar eich traed ac mewn perygl o gwympo.

Gall gwisgo esgidiau sy'n ddiogel, yn briodol ac mewn cyflwr da hefyd helpu i atal codymau.

Gofal traed

Nid oes angen i ofal traed da fod yn ormod o lafur, a gall gynnwys:

 • Eu cadw'n lân ac yn sych - yn enwedig rhwng bysedd eich traed.
 • Eu harchwilio'n rheolaidd am friwiau neu friwiau, cochni, chwyddo neu gleisio. Dewch i adnabod eich traed yn dda a gwybod beth sy'n normal.
 • Rhoi lleithydd os yw'ch croen yn sych i'w atal rhag cracio a gwella ei wead.
 • Ffeilio croen sych neu galed gan ddefnyddio ffeil droed neu garreg bwmis.
 • Dylech wirio a gofalu am eich traed yn rheolaidd - gan gynnwys torri a ffeilio ewinedd eich traed os oes angen. Mae trefnu amser rheolaidd, 10 munud, unwaith yr wythnos yn ddigon.

Esgidiau

Yn ogystal â gofalu am eich traed, dylech dalu sylw i'ch esgidiau oherwydd gall hyn hefyd effeithio ar eich cerdded a'ch balans.

Dylai esgid da gynnal a diogelu eich troed a chaniatáu symudiad naturiol wrth gerdded. Gall esgidiau sy'n ffitio'n wael achosi problemau traed - megis cornau, caledennau, bynions, ac ewinedd traed sy'n tyfu i'r byw.

Wrth amnewid eich esgidiau, edrychwch am:

 • Rhan uchaf wedi'i gwneud o ledr neu ddeunyddiau naturiol neu synthetig sy'n gallu anadlu gyda leininau heb sêm.
 • Bocs bysedd traed dwfn a digon o le ar flaen yr esgid i atal pwysau ar flaenau'r traed a'r cymalau ar ochr y droed.
 • Gwadn rwber ysgafn clustogog a hyblyg gyda grip da.
 • Sawdl dim mwy na 3 centimetr (modfedd a hanner) o uchder ac yn ddigon eang i ddarparu sefydlogrwydd.
 • Gareiau, byclau neu gaeadau strap Velcro sy'n dal yr esgid yn gyfforddus ac yn ddiogel ar y droed. Ceisiwch osgoi esgidiau 'slip-on'.

Ac osgoi:

 • Esgidiau sy'n rhy fawr neu fach, neu gyda chefnau wedi'u gwasgu.
 • Gwadnau lledr neu blastig llyfn, a gwadnau rwber trwchus sy'n ymestyn dros fys y traed.
 • Gwneud carau esgidiau fyny sy'n dod yn rhydd neu heb gareiau.
 • Esgidiau sawdl uchel neu heb gefn.

Age Cymru Powys- Cefnogaeth gofal traed - https://www.ageuk.org.uk/cymru/powys/our-services/footcare/

Ciropodyddion a Phodiatryddion ym Mhowys- Dewis Cymru