Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Cynnig

Cynllun:         Gorchymyn 202 Cyngor Sir Powys (Amrywiol Strydoedd, Aberhonddu) (Gwaharddiad Aros Ar Unrhyw Adeg, Deiliaid Bathodyn Anabl 3 Awr o Barcio, Gwaharddiad Aros, Llwytho / Dadlwytho 8am - 6pm, Dim Stopio Ac Eithrio Tacsis)

Lleoliad:        Aberhonddu Powys

Disgrifiad:  Cynnig i gyflwyno cyfyngiadau parcio ychwanegol oddi fewn i dref ac ardaloedd preswyl Aberhonddu, Powys.