A fydd rhaid i mi newid ysgol?

Byddwn yn gwneud ein gorau glas i ddod o hyd i ofalwr maeth sy'n byw'n eithaf agos fel nad oes rhaid i ti newid ysgol.  Efallai bydd angen i ti ddal bws ysgol neu gael dy yrru mewn car gan dy ofalwr.   Weithiau ni fydd hi'n bosibl aros yn yr un ysgol a bydd dy Weithiwr Cymdeithasol yn siarad â thi am hyn.

A fydda' i'n gallu dal i wneud gweithgareddau ar ol ysgol a mynd ar dripiau ysgol?

Bydd dy ofalwr maeth a gweithiwr cymdeithasol yn dy annog i ymuno â llawer o weithgareddau os wyt ti am wneud hynny.  Bydd dy Ofalwr Maeth yn cael arian i dalu i ti barhau gyda'r gweithgareddau rwyt ti'n eu mwynhau neu i roi dro ar bethau newydd.

Beth alla' i wneud os nad wyf fi'n hapus gyda phethau?

Os wyt ti'n bryderus neu'n anhapus galli di siarad gyda dy weithiwr cymdeithasol, gofalwr maeth, athro/athrawes neu eiriolwr.  Byddant yn barod i wrando ac i wneud eu gorau i dy helpu.  Galli di siarad â nhw pryd bynnag rwyt ti eisiau a bob hyn a hyn bydd pawb yn cwrdd i drafod dy gynllun gofal a sut rwyt ti'n teimlo.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu