SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Beth yw cam-drin plant?

Gall cam-drin plant gynnwys cam-drin corfforol, rhywiol, emosiynol neu esgeulustod.

 

 • Cam-drin Corfforol mae hyn yn digwydd pan fo rhywun yn niweidio neu ddolurio plentyn - mae hyn yn cynnwys pob math o niwed corfforol.
 • Cam-drin Rhywiol mae hyn yn digwydd pan fo rhywun yn gorfodi plentyn i gymryd rhan mewn gweithgareddau rhywiol, p'un ai os ydynt yn defnyddio grym neu beidio.
 • Cam-drin Emosiynol mae hyn yn digwydd pan fo oedolion yn trin plentyn dros gyfnod o amser mewn ffyrdd sy'n niweidio'u datblygiad emosiynol gan wneud iddynt deimlo'n:
  • ofnus
  • ansicr
  • di-werth a theimlo nad oes neb yn ei garu
 • Esgeulustod mae hyn yn digwydd pan fo oedolyn yn methu â diwallu anghenion sylfaenol plentyn, mae hyn yn cynnwys peidio â darparu:
  • bwyd
  • lloches
  • dillad
  • gofal meddygol
  • amddiffyn rhag perygl

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu