Gyda phwy y gallaf siarad?

  1. Os rydych chi'n blentyn neu unigolyn ifanc sy'n anhapus ynghylch eich bywyd
  2. Rydych chi'n poeni am ffrind, neu rywun arall yn yr ysgol
  3. Rydych chi neu ffrind yn cael eich bwlio

Dywedwch wrth rywun y gallwch ymddiried ynddo...

  • ffrind
  • rhywun yn eich teulu
  • eich athro/athrawes neu nyrs ysgol
  • neu ffoniwch un o'n rhifau cyswllt

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu