Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Sut gallwch chi gymryd rhan?

How you can get involved
Close Sut gallwch chi gymryd rhan?

Mae ymgysylltu yn rhan bwysig o Powys Gynaliadwy, felly bydd eich llais yn cyfrannu'n weithredol at yr hyn a wnawn - p'un a ydych yn breswylydd ym Mhowys, yn aelod o staff, yn gynghorydd neu'n rhanddeiliad arall. Bydd cyfleoedd i gymryd rhan a dweud eich dweud - dim ond drwy weithio gyda'n gilydd y gallwn wireddu ein huchelgeisiau. 

https://www.dweudeichdweudpowys.cymru/powys-gynaliadwy

Sut i sicrhau'r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith hwn? 

Gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am newyddion ar ein gwefan a thrwy ein dilyn ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol: