Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Porth Cwsmer Ailgylchu Masnachol Powys

customer portal - cym

Erbyn hyn gallwch reoli eich cyfrif Ailgylchu Masnachol Powys yn rhwydd ac yn gyflym ar-lein, ar adeg sy'n gyfleus ichi.

Porth Cwsmer Ailgylchu Masnachol - Gorolwg o'r Cyfrif

Trwy ddefnyddio nodweddion hunanwasanaeth y porth cwsmer, gallwch:

  • Weld manylion eich cytundeb, gan gynnwys lleoliadau safleoedd, y math a nifer y biniau a bocsys, diwrnodau ac amserau casglu a pha mor aml
  • Gweld unrhyw ddiweddariadau a gohebiaeth sy'n ymwneud â'ch contract
  • Defnyddio'r calendr ar-lein i weld pryd mae'r casgliadau a drefnwyd, ychwanegu casgliadau ychwanegol, ad-drefnu casgliadau a gollwyd ac ati
  • Rhoi gwybod am achosion o fethu casglu
  • Gofyn am gasgliadau ychwanegol tu hwnt i'r rhaglen arferol
  • Rhoi gwybod am ddifrod i'r biniau a gofyn am rhai newydd
  • Archebu sachau a dalwyd amdanynt o flaen llaw
  • Gweld eich cytundeb a'ch dogfennau Nodyn Trosglwyddo Gwastraff

Os ydych chi'n ddefnyddiwr newydd i'r porth, defnyddiwch ein canllaw cam wrth gam (PDF) [571KB]  i'ch helpu i ddechrau arni.

Angen help? Cysylltwch â commercial.recycling@powys.gov.uk / 01597 810829