Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Ailgylchu yn y Gweithle, mae'n bryd i ni sortio hyn

workplace recycling

Mae ailgylchu yn y gweithle yn newid. O 6 Ebrill 2024, bydd yn rhaid i bob busnes, elusen a sefydliad sector cyhoeddus ddidoli neu wahanu ei wastraff i'w ailgylchu yn unol â'r gyfraith.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno'r gyfraith hon i wella ansawdd a maint yr ailgylchu a gesglir o weithleoedd ledled Cymru.

Pa wastraff sydd angen ei ddidoli

Bydd angen didoli neu wahanu'r deunyddiau canlynol i'w casglu, a byddant yn cael eu casglu ar wahân:

  • Bwyd
  • Papur a cherdyn
  • Gwydr
  • Metel, plastig a chartonau
  • Tecstilau heb eu gwerthu
  • Mân offer trydanol ac electronig gwastraff heb ei werthu (sWEEE)

Bydd gwaharddiad hefyd ar:

  • Anfon unrhyw wastraff bwyd (o ba faint bynnag) i garthffosydd
  • Gwastraff a gesglir ar wahân sy'n mynd i beiriannau llosgi a safleoedd tirlenwi
  • Pob gwastraff pren sy'n mynd i safleoedd tirlenwi

I bwy mae'r gyfraith yn berthnasol

Bydd angen i bob busnes, elusen a sefydliad sector cyhoeddus ddidoli ei wastraff.

Mae Ailgylchu Masnachol Powys eisoes yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth newydd hon drwy gynnig casgliadau ar wahân ar gyfer gwastraff tebyg i wastraff cartref o weithleoedd.

Bydd taflu eitemau y gellir eu hailgylchu i'r bin gwastraff gweddilliol, y dylid eu casglu ar ôl eu didoli, yn drosedd. Byddai'n drosedd hefyd i ni gasglu gwastraff gweddilliol sy'n cynnwys eitemau y gellir eu hailgylchu, y dylid eu casglu ar ôl eu didoli. Ni fydd biniau gwastraffgweddilliol sy'n cynnwys yr eitemau hyn yn cael eu gwagio nes bod y gwastraff wedi'i ddidoli'n gywir.

Am fwy o wybodaeth am y Rheoliadau Ailgylchu yn y Gweithle a sut y byddant yn effeithio arnoch chi, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.