Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Beth sy'n digwydd i'm gwasanaeth/ardal?

Whats happening in my service
Close Beth sy'n digwydd yn fy maes gwasanaeth?

Mae'n bwysig bod ymgysylltu'n digwydd yn lleol ar draws y sefydliad. Gofynnwyd i reolwyr gynnal trafodaethau o fewn timau lleol a gyda'r staff sy'n adrodd iddynt am Bowys Gynaliadwy.

Fe'u hanogir hefyd i'ch cynnwys chi yn y ffordd orau ar gyfer eich maes gwasanaeth fel y gellir rhannu syniadau i helpu i lunio sut y caiff gwasanaethau eu darparu yn y dyfodol. Os nad yw'ch rheolwr eisoes wedi siarad â chi am Bowys Gynaliadwy, codwch y pwnc ar y cyfle nesaf.

Yn y pen draw, bydd y dyfodol yn ymwneud â symud ymlaen gyda'n gilydd i sefyllfa gynaliadwy gadarnhaol iach, sy'n darparu canlyniadau gwych i bobl Powys cyn gynted â phosibl.