Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Cwricwlwm newydd i Gymru

Nod y cwricwlwm newydd yw "helpu pob ysgol i ddatblygu ei gwricwlwm ei hun gan alluogi eu dysgwyr i ddatblygu tuag at bedwar diben y cwricwlwm - y man cychwyn a dyhead pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru."  (Hwb.gov.wales)

Mae canllawiau Cwricwlwm Cymru yn nodi:

  • gofynion cwricwlwm  wedi'i nodi mewn deddfwriaeth i bob dysgwr rhwng 3 - 16 oed, i sicrhau bod ysgolion yn ymdrin â'r un mesurau dysgu craidd a sicrhau cysondeb o ran agweddau dysgu ar draws Cymru. 
  • canllawiau i ysgolion wrth ddatblygu eu cwricwlwm
  • disgwyliadau ar drefniadau asesu i gefnogi cynnydd dysgwyr. 

Mwy o wybodaeth yma : https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/.

Yn ogystal mae canllawiau byrrach i blant, pobl ifanc a theuluoedd ar gael yma: 

 Canllaw i blant, pobl ifanc a theuluoedd