Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Prosiectau Cronfa Ffyniant Cyffredin Prosiectau a Gymeradwywyd

Galwad Agored Gyntaf

Agorodd y cyfle cyntaf i gyflwyno ceisiadau am gyllid ar ddydd Llun yr 20 Fawrth 2023 a chaeodd am 23.59yh dydd Sul yr 16 Ebrill 2023.

Cafodd yr alwad gyntaf ei thargedu at y themâu a meysydd blaenoriaeth buddsoddi ganlynol:

1)       Cymunedau a Lle

Ymyrraeth W14 —Astudiaethau Dichonoldeb Perthnasol

2)     Cymunedau a Lle

Yr holl flaenoriaethau buddsoddio fewn Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol Canolbarth Cymru.

Roedd yr alwad hon yn canolbwyntio ar brosiectau adeiladu capasati i helpu i baratoi sefydliadau i ddatblygu ceisiadau yn y dyfodol i'r gronfa.  Mae'r alwad hon hefyd yn cynnig cyfle i brosiectau meingefn gefnogi sefydliadau llai i gael mynediad at gronfeydd llai o gyllid a/neu gyngor a chefnogaeth.

3)     Cefnogi Busnesau Lleol

Ymyrraeth W31- Astudiaethau Dichonoldeb Perthnasol

Gellir dod o hyd i'r rhestr o brosiectau cymeradwy ar gyfer yr alwad hon yma:  Rhestr Prosiectau Cymeradwy_Galwad Agored Gyntaf (1) (PDF) [78KB]