Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Gorchmynion Cadw Coed a Choed mewn Ardaloedd Cadwraeth

Mae Gorchymyn Cadw Coed (GCC) yn orchymyn a wneir gan awdurdod cynllunio lleol sy'n ei gwneud yn drosedd torri, topio, tocio, dadwreiddio, difrodi neu ddinistrio coeden yn fwriadol heb ganiatâd yr awdurdod cynllunio.

Gall GCC fod yn berthnasol i goed unigol, grwpiau, ardaloedd o goed neu goedwigoedd cyfan. Gallant hefyd fod yn berthnasol i goed o fewn gwrychoedd, ond nid i wrychoedd, llwyni neu lwyni.

Mae coed mewn ardaloedd cadwraeth yn destun rheolaethau tebyg i goed y mae GCC yn berthnasol iddynt. Mae'n drosedd torri, topio, tocio, dadwreiddio, difrodi'n fwriadol neu ddinistrio coeden o fewn ardal gadwraeth heb ganiatâd yr awdurdod cynllunio. Fodd bynnag, nid oes angen caniatâd ar gyfer coed sydd â diamedr sy'n llai na 7.5 centimetr (wedi'i fesur 1.5 metr uwchben lefel y ddaear), neu 10 centimetr os bwriedir teneuo i gefnogi twf coed eraill.

Gwnewch gais am ganiatâd ar gyfer gwaith i goed a effeithir gan GCC neu o fewn ardal gadwraeth yma: Gwneud cais am ganiatâd cynllunio

Gwybodaeth bellach ac arweiniad ar goed gwarchodedig:

Coed Gwarchodedig: Canllaw i Weithdrefnau Cadw Coed

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 10: Gorchmynion Cadw Coed

Gallwch gael mynediad at gofnodion yr awdurdod cynllunio lleol o GCC ac ardaloedd cadwraeth yn y map gofodol a ddarperir:

Gorchmynion Gwarchod Coed Gorchmynion Gwarchod Coed

Noder fod Bannau Brycheiniog yn disgyn y tu allan i awdurdodaeth Awdurdod Cynllunio Lleol Powys. Ar gyfer unrhyw goed yn yr ardal hon, cysylltwch â'r Parc Cenedlaethol yn uniongyrchol.