1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: taliadau gwastraff gardd wedi'u lleihau
Darllen mwy

Cynllunio

Systemau draenio cynaliadwy. O 7 Ionawr 2019 bydd yna ddeddfwriaeth newydd sy'n golygu ei fod yn orfodol cael systemau draenio cynaliadwy (SuDS) ar ddatblygiadau newydd lle mae'r safle adeiladu dros 100m2 (10m x 10m). Ewch i dudalen gwe'r Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (CCS) neu wefan Llywodraeth Cymru i wybod mwy am y ddeddfwriaeth hon.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu