Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Profiad gwaith gyda chyflog

Paid work experience

14 Mai 2024

Paid work experience
Mae'r rhai sy'n chwilio am swyddi neu sydd am ennill sgiliau newydd yn cael cynnig y cyfle i wneud cais am gyfleoedd profiad gwaith gyda chyflog am chwe mis.

Mae Cyngor Sir Powys wedi cael mynediad at arian oddi wrth y Gronfa Ffyniant Gyffredin (cynllun Ffyniant Bro DU) i gynnig amrywiaeth o leoliadau.

Dywedodd y Cynghorydd Jake Berriman, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys sydd â chyfrifoldeb dros AD: "Rydym ni wrth ein boddau o fod yn rhedeg y prosiect hwn sy'n cynnig cyfle ffantastig i weithio, dysgu a chael sgiliau newydd gwerthfawr.

"Felly, mae yna leoliad i chi os ydych chi'n un sy'n mwynhau'r awyr agored, chwaraeon neu weithgaredd corfforol, , Iechyd yr Amgylchedd, neu os oes diddordeb gennych mewn gofal cymdeithasol, ymchwil data neu ailgylchu."

Dyma'r swyddi sydd ar agor nawr i dderbyn eich ceisiadau:

  • Cydlynydd Cynorthwyol Gwirfoddolwyr (Mynediad i Gefn Gwlad)
  • Ymchwilydd Prosiect Drws Ffrynt Gwasanaethau Plant
  • Cynorthwyydd Mynediad i Gefn Gwlad
  • Cydlynydd Data ac Adnoddau (Gwasanaethau Plant)
  • Swyddog Graddedig Iechyd yr Amgylchedd
  • Swyddog Datblygu Chwaraeon a Chymunedau Actif
  • Cynorthwyydd Ymwybyddiaeth Gwastraff

Am fanylion ac i ymgeisio ewch i: https://cy.powys.gov.uk/swyddigwag?kw=profiad+gwaith