Nam ar y ddau synnwyr

Os oes gennych nam ar y ddau synnwyr, hynny yw, yn cael anawsterau gyda'ch clyw a'r golwg, gall achosi problemau gyda:

  • symud a mynd o un lle i'r llall
  • cyfathrebu
  • delio a gohebiaeth
  • gwneud pethau bob dydd.

Gallwch ofyn am asesiad o'ch anghenion synhwyraidd trwy un ai wasanaethau colli clyw neu wasanaethau dallineb  Gwasanaethau Cymdeithasol Powys.

Eraill sy'n gallu helpu

Cymhorthion ffôn: Mae gan BT nifer o wahanol gymhorthion.  Gallan nhw gynnig offer megis cloch estyn am ddim i gwsmeriaid sy'n drwm eu clyw neu'n fyddar.  Ffoniwch 0800 800 150 am fanylion.

Larymau tân sy'n fflachio: Mae'r gwasanaeth tân yn gallu gosod y rhain am ddim.  Ffoniwch 0800 3899279 

 

 

Cyswllt

  • Ebost: powyshi@powys.gov.uk
  • Teleffon: 01597 827666
  • Cyfeiriad: Gwasanaethau i Bobl sy'n Fyddar ac yn Drwm eu Clyw, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys, LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu