Toglo gwelededd dewislen symudol

Nam ar y ddau synnwyr

Os oes gennych nam ar y ddau synnwyr, hynny yw, yn cael anawsterau gyda'ch clyw a'r golwg, gall achosi problemau gyda:

  • symud a mynd o un lle i'r llall
  • cyfathrebu
  • delio a gohebiaeth
  • gwneud pethau bob dydd.

Gallwch ofyn am asesiad o'ch anghenion synhwyraidd trwy un ai wasanaethau colli clyw neu wasanaethau dallineb  Gwasanaethau Cymdeithasol Powys. Yn dilyn asesiad gallwn gynnig cofrestriad fel Dall a Byddar.

Beth yw Dall a Byddar?

"Mae unigolyn yn cael ei ystyried fel Dall a Byddar os yw'r nam ar ei olwg a'i glyw gyda'i gilydd yn peri anawsterau gyda Chyfathrebu, Mynediad at Wybodaeth a Symudedd".

Eraill sy'n gallu helpu

Cymhorthion ffôn: Mae gan BT nifer o wahanol gymhorthion.  Gallan nhw gynnig offer megis cloch estyn am ddim i gwsmeriaid sy'n drwm eu clyw neu'n fyddar.  Ffoniwch 0800 800 150 am fanylion.

Larymau tân sy'n fflachio: Mae'r gwasanaeth tân yn gallu gosod y rhain am ddim.  Ffoniwch 0800 3899279, https://www.mawwfire.gov.uk/cym/cysylltwch-a-ni/

 

Cyswllt

  • Ebost: cymorth@powys.gov.uk
  • Ffôn: 0345 602 7050 (8.30-4.45 Dydd Llun - Dydd Iau a 8.30 - 4.15 Dydd Gwener)
  • Erbyn hyn bydd oedolion ym Mhowys sy'n fyddar neu'n colli eu clyw yn gallu cysylltu â'r cyngor am wybodaeth a chyngor ar ofal a chymorth i oedolion trwy decstio tîm CYMORTH ar 07883 307 622. (8.30-4.45 Dydd Llun - Dydd Iau a 8.30 - 4.15 Dydd Gwener)
  • Cyfeiriad: CYMORTH (Gwasanaethau i Oedolion), Pobl Uniongyrchol Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

Eich sylwadau am ein tudalennau