Toglo gwelededd dewislen symudol

Sut I Gymryd Rhan - Unffordd Heol Rydd, Aberhonddu

Gellir lawrlwytho copi o destun drafft y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig, cynlluniau gorchmynion rheoleiddio traffig presennol, cynlluniau gorchymyn rheoleiddio traffig arfaethedig, yr hysbysiad cyntaf i'r wasg a datganiad y Cyngor o'r rhesymau dros gynnig gwneud y Gorchymyn, o'r safle hwn.

Gall UNRHYW BERSON sydd heb fod yn hwyrach na 23 Mehefin 2024, gyflwyno gwrthwynebiadau a sylwadau eraill i'r Gorchymyn arfaethedig i'r rhai sydd wedi llofnodi isod yn ysgrifenedig, gan nodi eu seiliau cadarn dros wrthwynebu.

Noder: Os hoffech wrthwynebu, cefnogi neu gyflwyno sylwadau, bydd tîm y prosiect yn ystyried eich gohebiaeth ac efallai y bydd angen i ni ymgynghori â phobl a sefydliadau y tu allan i'r Cyngor Sir. Fel rhan o'r broses o ymgynghori ag eraill, efallai y byddwn yn trosglwyddo gwybodaeth iddynt, gan gynnwys gwybodaeth rydych chi wedi'i rhoi i ni a'ch data personol. Fodd bynnag, byddwn ond yn datgelu eich manylion personol pan fydd angen gwneud hynny i'n galluogi i ddelio â materion yr ydych wedi tynnu ein sylw atynt.

Rheolwr Systemau Traffig a Diogelwch

Adran Traffig

Neuadd Sir Powys

Llandrindod

Powys

LD1 5LG

Gall gwrthwynebiadau a sylwadau eraill y mae'n rhaid iddynt gynnwys eich enw, cyfeiriad e-bost, cyfeiriad post llawn, a rhesymau sylweddol dros unrhyw wrthwynebiadau hefyd gael eu cyflwyno drwy e-bost at traffic@powys.gov.uk heb fod yn hwyrach na 23 Mehefin 2024. Defnyddiwch y geiriad "Cyflwyno gwaharddiad ar gyfyngiad unffordd ar Heol Rydd, Aberhonddu" fel y llinell bwnc ar gyfer eich e-bost fel y gellir adnabod eich e-bost yn hawdd fel cynrychiolaeth i'r cynnig Gorchymyn Traffig penodol hwn.