SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Help gyda nam ar y golwg

Os oes gennych chi nam ar eich golwg sy'n effeithio ar eich bywyd o ddydd i ddydd, mae help ar gael. Rydym yn helpu plant ac oedolion sydd â nam ar y golwg gyda gwybodaeth a chymorth i'w helpu i ymdopi'n annibynnol, yn eu cartrefi eu hunain ac o gwmpas y lle.
 

Pa fath o help sydd ar gael?

Rydym yn cyflogi Swyddogion Adsefydlu gyda chymwysterau llawn i asesu eich anghenion.

Gallwn hefyd eich helpu i ddysgu sgiliau newydd a darparu gwybodaeth i ofalwyr.  

P'un a ydych yn chwilio am wybodaeth yn unig, neu gyngor a chymorth mwy manwl, mae croeso i chi gysylltu â  ni. Os hoffech chi gael eich asesu,gallwn drefnu hyn, yn eich cartref eich hun fel arfer.  

Beth mae asesiad yn ei gynnwys?

Bydd yr asesiad yn dod o hyd i'r problemau y mae'r nam ar eich golwg yn eu hachosi o ddydd i ddydd. Bydd y Swyddog Adsefydlu yn gweithio gyda chi i lunio cynllun adsefydlu a fydd yn rhestru'r pethau sydd eu hangen arnoch i fyw'n annibynnol. Gallai hynny amrywio o bethau syml fel gosod botymau cyffyrddadwy ar eich ffwrn a dysgu eich gofalwr i'ch tywys yn ddiogel, a chymorth mwy cymhleth, fel eich dysgu sut i symud yn annibynnol y tu allan gan ddefnyddio gwialen.

Byddwch yn gallu gweithio trwy'ch cynllun adsefydlu yn ôl eich cyflymder eich hun.   

Nam ar y ddau synnwyr

Ydych chi'n byw yn ardal y Trallwng neu'r Drenewydd, rhwng 20-45 oed ac yn mwynhau cwrdd â phobl newydd?Image of a person walking with a white cane

Rydyn ni'n grŵp agored a chyfeillgar sy'n cyfarfod bob mis i rannu profiadau, syniadau a chymdeithasu. Ein nod yw darparu cymorth ymysg ein gilydd i bobl ddall ac â golwg rhannol, er mwyn cynorthwyo annibyniaeth, lleihau arwahanrwydd a chael lot o hwyl.

Ble: Gwesty'r Royal Oak, Y Groes, Y Trallwng, Powys. SY21 7DG.

Pa mor aml: Bob mis. Mae'r dyddiadau a'r diwrnodau'n amrywio.

Cysylltwch â Richard Zimbler (Gwirfoddolwr arweiniol RNIB Connect yn y Trallwng) ar 07791428302 am fanylion y cyfarfod nesaf. Neu cysylltwch â Gemma Jones, Hwylusydd Cymunedol RNIB ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru ar 07768503050 neu e-bost gemma.jones@rnib.org.uk

 

Cyswllt

  • Ebost: cymorth@powys.gov.uk
  • Teleffon: 0345 602 7050
  • Cyfeiriad: Pobl Uniongyrchol Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu