Toglo gwelededd dewislen symudol

A oes angen cymorth arnoch i ehangu eiddo masnachol?

Image of Growing Mid Wales logo

22 Mai 2024

Image of Growing Mid Wales logo
Mae Rhaglen Safleoedd ac Eiddo Bargen Twf Canolbarth Cymru yn cyhoeddi arolwg er mwyn deall yn well gynlluniau busnesau ar draws y rhanbarth ar gyfer tyfu yn y dyfodol a'u hangen am eiddo masnachol.

Nod yr arolwg yw nodi'r angen am ymyrraeth ar ffurf cyllid yn y farchnad leol ar gyfer safleoedd ac eiddo masnachol. Bydd yr ymatebion i'r arolwg yn galluogi Tyfu Canolbarth Cymru, sy'n rheoli Bargen Twf Canolbarth Cymru, i ystyried amrywiaeth o opsiynau o ran cymorth, a allai helpu busnesau i gyflawni eu nodau o ran datblygu.

Mewn datganiad ar y cyd, meddai'r Cynghorydd Clive Davies, Aelod Cabinet Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer yr Economi ac Adfywio, a'r Cynghorydd David Selby, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar gyfer Powys Fwy Llewyrchus: "Mae'r Rhaglen Safleoedd ac Eiddo am gynorthwyo i ddarparu eiddo masnachol modern sy'n gwneud defnydd effeithlon o ynni ac sy'n galluogi busnesau i dyfu a buddsoddi'n lleol er lles y rhanbarth. Drwy gwblhau'r arolwg, bydd busnesau'n helpu i nodi'r ymyriadau mwyaf priodol i'w cyflwyno yn y maes hwn ar gyfer y dyfodol.

"P'un a ydych yn fusnes bach sydd newydd ei sefydlu ac sy'n awyddus i dyfu neu'n sefydliad mwy o faint, mae eich mewnbwn yn bwysig iawn."

Mae Tyfu Canolbarth Cymru am gasglu cynifer o ymatebion ag sy'n bosibl fel y gellir dadansoddi'r data sy'n dod i law er mwyn deall y galw am gymorth. Yna, bydd Tyfu Canolbarth Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i adolygu'r opsiynau a gweld beth yw eu hyd a'u lled.

Bydd yr arolwg ar agor tan 5 Gorffennaf 2024 a chaiff pob busnes ei annog i gymryd rhan. I gymryd rhan, ewch i: https://bit.ly/SupportingEnterpriseSurvey (Defnyddiwch y gwymplen 'English' ar y dde i newid i'r ffurflen Gymraeg)