Toglo gwelededd dewislen symudol

Eisteddfod yr Urdd Maldwyn 2024 yn dechrau

Image of people attending Maldwyn 2024 Urdd Eisteddfod

27 Mai 2024

Image of people attending Maldwyn 2024 Urdd Eisteddfod
Mae Eisteddfod yr Urdd Maldwyn 2024 wedi dechrau o'r diwedd ac mae Powys gyfan yn falch iawn o groesawu plant, pobl ifanc, teuluoedd a ffrindiau o bob cwr o Gymru i Feifod.

Heddiw, dydd Llun 27 Mai, yw diwrnod cyntaf yr ŵyl ieuenctid wythnos o hyd ac mae Cyngor Sir Powys yn falch iawn o gael presenoldeb amlwg ar Faes yr Eisteddfod.

Rydym yn defnyddio'r wythnos hon fel cyfle i arddangos Powys i'r rhai sy'n mynychu - o flasu cynnyrch, twristiaeth a diwylliant lleol i hyrwyddo'r Gymraeg a gweithgareddau yn ogystal â hyrwyddo cyfleoedd recriwtio yn y cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd James Gibson-Watt, Arweinydd Cyngor Sir Powys: "Croeso cynnes iawn i Feifod a Phowys. Mae'n anrhydedd fod yn gartref i Eisteddfod yr Urdd eleni ym Meifod ac i groesawu plant a phobl ifanc o bob cwr o Gymru i gymryd rhan yn yr ŵyl unigryw ac arbennig hon.

"Mae Cyngor Sir Powys yn hynod falch o gefnogi'r digwyddiad eleni. Rwy'n edrych ymlaen at yr wythnos sydd i ddod ac yn annog plant, pobl ifanc, teuluoedd a ffrindiau o bob rhan o Bowys i fanteisio ar y cyfle i ymweld â'r Eisteddfod ger Meifod yr wythnos hon.

"Rwy'n falch iawn bod y ddarpariaeth o fynediad am ddim i deuluoedd ar incwm isel ar gael, gan y bydd yn galluogi pob teulu a phlentyn ym Mhowys i gael y cyfle i brofi Eisteddfod yr Urdd."