Toglo gwelededd dewislen symudol

Llwybrau ac amserlenni bysiau ysgol ar gael i'w gweld ar-lein

Image of pupils on a school bus

5 Mehefin 2024

Image of pupils on a school bus
Mae rhieni, gofalwyr a myfyrwyr bellach yn gallu gweld llwybrau ac amserlenni cludiant byw o'r cartref i'r ysgol ar-lein.

Yn dilyn cyflwyno pas bws newydd ysgol Powys yn 2021, mae Cyngor Sir Powys wedi datblygu teclyn ar-lein i alluogi rhieni, gofalwyr a myfyrwyr i wirio eu llwybrau cludiant yn fyw o'r cartref i'r ysgol ac amserlenni ar wefan y cyngor yn Llwybrau ac Amserlenni Bysiau Ysgol

Drwy fynd i mewn i'r cod llaw o bas bws y myfyriwr, gallwch weld map llwybr ac amserlen y llwybr cludiant dynodedig o'r cartref i'r ysgol a fydd, os edrychir arno yn ystod yr amseroedd teithio arfaethedig, yn dangos lleoliad bras y bws tra bydd yn teithio.

Er y bod modd gweld y llwybrau a'r amserlenni fel 'gwestai', os byddwch yn mewngofnodi i'ch Cyfrif Fy Mhowys (gallwch greu un, os oes angen) byddwch yn gallu arbed llwybrau ac amserlenni i'w gweld eto dro arall.

"Mae gan Bowys y gwasanaeth cludiant o'r cartref i'r ysgol mwyaf helaeth yng Nghymru gyfan" esboniodd John Forsey, Pennaeth Priffyrdd, Trafnidiaeth ac Ailgylchu.

"Mae'r tocynnau bws newydd ac arloesol a gyflwynwyd ychydig flynyddoedd yn ôl wedi ein galluogi i reoli'r gwasanaeth trafnidiaeth yn effeithlon, ac yn anad dim, wedi gwella diogelwch myfyrwyr a gyrwyr.

"Bydd yr ychwanegiad newydd hwn i'n gwasanaeth yn caniatáu i rieni, gofalwyr a myfyrwyr wirio'r wybodaeth ddiweddaraf am y llwybr a'r amserlenni ar-lein ar gyfer eu llwybrau dynodedig - byddwch yn gallu gweld yn gyflym beth yw amser disgwyliedig eich bws a ble mae ar y llwybr ar hyn o bryd.

"Byddem yn annog pob rhiant a gofalwr a hoffai ddefnyddio'r offeryn defnyddiol hwn i fewngofnodi i'w Cyfrif Fy Mhowys, lle byddant yn gallu arbed y llwybrau perthnasol i'w gwneud hi'n hawdd gwirio eto dro arall. Mae gan holl drigolion Powys hawl i Gyfrif Fy Mhowys a gallant gofrestru ar gyfer un yn gyflym ac yn hawdd ar-lein."

Am fwy o wybodaeth ac i weld llwybrau ac amserlenni bysiau ysgol, ewch i Llwybrau ac Amserlenni Bysiau Ysgol