Toglo gwelededd dewislen symudol

Llanigon

Cynllun Pecyn yn darparu

7 cartref fforddiadwy newydd

Mae Cyngor Sir Powys wedi prynu saith cartref newydd ar rent cymdeithasol yn Llanigon. Datblygwyd y cynllun fel rhan o'r opsiwn Pecyn newydd gyda datblygwr, er mwyn cynyddu nifer y cartrefi cymdeithasol fforddiadwy, diogel y gallwn eu cynnig i bobl ym Mhowys.

Mae cynllun Llanigon yn cynnwys:

3 fflat un llofft

3 fflat dwy lofft

1 tŷ dwy lofft

Llanigon 1
 
Llanigon 2