Toglo gwelededd dewislen symudol

Parc Brynygroes, Ystradgynlais

Cynllun Bargen Becyn - sy'n darparu 4 cartref fforddiadwy newydd.

Mae Cyngor Sir Powys yn prynu pedwar tŷ newydd ar gyfer rhentu cymdeithasol yn Ystradgynlais. Mae'r cynllun wedi cael ei ddatblygu fel rhan o'r opsiwn Cynllun Bargen Becyn gyda datblygwr, er mwyn cynyddu'r nifer o gartrefi fforddiadwy, diogel, cymdeithasol y gallwn eu cynnig i bobl ym Mhowys. 

Mae Brynygroes, Ystradgynlais yn cynnwys:

  • 4 Rhif x tŷ dwy ystafell wely

Bydd cyfle hefyd i brynu a bod yn berchen ar gartrefi newydd ar y safle drwy'r farchnad agored. https://www.morganconstruction.wales/projects/