Toglo gwelededd dewislen symudol

Etholiad Seneddol y DU: etholaeth Sir Drefaldwyn a Glyndŵr

Image of Powys County Council's logo

25 Mehefin 2024

Image of Powys County Council's logo
Pan fydd cefnogaeth i ymgeisydd sydd wedi'i enwebu'n ddilys gan blaid wleidyddol yn cael ei dynnu'n ôl gan ei blaid ar ôl i ddyddiad cau enwebiad etholiad fynd heibio, nid oes mecanwaith cyfreithiol i dynnu ei enw o'r papur pleidleisio.

Yn ôl y gyfraith, os yw ymgeisydd o dan yr amgylchiadau hyn wedi dewis cynnwys disgrifiad ac arwyddlun plaid wleidyddol ar y papur pleidleisio, mae'n rhaid cynnwys hyn hefyd.

Dywedodd Emma Palmer, Swyddog Canlyniadau Dros Dro Cyngor Sir Powys: "Nid oes gan Swyddogion Canlyniadau Dros Dro unrhyw bwerau cyfreithiol i ddiwygio papur pleidleisio nac atal etholiad o dan yr amgylchiadau hyn.  Rhaid i bopeth barhau fel y cynlluniwyd yn unol â chyfraith etholiadol."

Os etholir ymgeisydd sydd wedi cael cefnogaeth y blaid wedi'i dynnu'n ôl, bydd y canlyniad yn sefyll.  Byddant yn cymryd ei swydd yn y ffordd arferol a gallant naill ai wasanaethu fel Aelod Seneddol annibynnol, ymuno â phlaid wleidyddol neu ymddiswyddo'r sedd.  Os bydd Aelod Seneddol yn newid ymlyniad y blaid nid yw isetholiad yn cael ei sbarduno'n awtomatig. Pe bydden nhw'n dewis ymddiswyddo, byddai isetholiad yn cael ei gynnal. Pe byddent yn dymuno, gallent sefyll yn yr isetholiad fel ymgeisydd annibynnol neu ar gyfer plaid wleidyddol arall.

Peidiwch â chysylltu â Gwasanaeth Etholiadau Cyngor Sir Powys gan nad oes ganddynt unrhyw wybodaeth bellach.