Toglo gwelededd dewislen symudol

Nyrsio Ysgol

School Nurse

Nyrsio Ysgol

Mae'r Gwasanaeth Nyrsio Ysgol yn cynnig cefnogaeth a chyngor i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd neu ofalwyr i helpu sicrhau eu bod yn cyrraedd eu llawn botensial yn ystod eu blynyddoedd yn yr ysgol a thu hwnt.

Yr ystod oedran ar gyfer y cyfnod hwn yw 4 blwydd oed hyd at 18 mlwydd oed. Gall plant a phobl ifanc gael mynediad at y gwasanaeth boed os ydynt yn mynychu ysgol ai peidio.  

Rhif cyswllt -01547 521207

E-bost - PowysSchoolNursingService@wales.nhs.uk